18 Februari 2010

Pidato Pengukuhan Gurubesar

 1. tehnologi hasil ternak kaitanya dengan keamanan pangan menjelang abad 21(prof. Hari purnomo)
 2. prospek pemasaran komoditi pertanian terhadap perkembangan agroindustri(Dr.Ir.Djumilah Zain.SE)
 3. pendekatan biologi molekuler dalam ilmu penyakit tanaman (Dr.Ir.Lilik Sulistyowati.MS)
 4. pengaruh pola tanam ubi kayu adira 1 dan kedelai orba terhadap potensi polongan dan hasil kedelai orba(Dr.Ir.Saubari M Mimbar.M.AgrSc)
 5. pengeloaan gulma pada sistem pertanian sebagai upaya peningkatan hasil tanaman pangan(Prof.Dr.Ir.Jody Moenandir )
 6. sustainable agroindustrial development(Prof.Dr.Ir.Soekartawi)
 7. peranan ilmu hortikultura bagi pembangunan negara dab budaya bangsa(Maria margaretha sri setyati Harjadi)
 8. Kajian tentang pengaruh sistem tumpangsari ubi kayu dan kedelai terhadap keguguran organ reproduksi dan hasil panen kedelai(Prof.Dr.Ir.Saubari M.Mimbar)
 9. pemahaman dinamika pertumbuhan tanaman dalam menjelaskan kenaikan produksi(Prof.Dr.Ir. Moenarni Tampubolon)
 10. kebijaksanaan energi di bidang pertanian menuju era pembangunan pertanian berkelanjutan (Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito)
 11. strategi pengembangan hortikukltura khususnya buah buahan dalam menyongsong era pasar bebas(Prof.Dr.Ir.Soewarno Notodimedjo)
 12. Sumber daya lahan perspektif pengelolaan dan dinamika konversinya(Prof.Dr.Ir.Soemarno.MS)
 13. peranan pemuliaan tanamandalam menunjang globalisaai pada bidang pertanian di indonesia(Prof.Dr.Ir.Soematjo Poespodarsono)1998
 14. Pembangunan Agroindustri yang berkelanjutan (Prof.Dr.Ir.Soekartawi)1996
 15. Model Peramalan penyakit tumbuhan dengan pendekatan epidemiologi dalam manajemen pengendalian hama penyakit(Prof.Dr.Ir.Ika Rochjatun sastrahidayat.)1997

Tidak ada komentar:

SELAMAT DATANG DI FAKULTAS PERTANIAN UB MALANG

SEMOGA BLOG PUSTAKA INI BERGUNA BAGI KEMAJUAN PERTANIAN DI INDONESIA KHUSUSNYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA